Naar de installatie-instructies

FAQ - Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over de inbedrijfstelling en programmering van Marantec-aandrijvingen of accessoires? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Wij bieden ook gedetailleerde hulpartikelen over vele onderwerpen, vooral over onze handzenders. Als u geen antwoord vindt op uw specifieke vraag, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het contactformulier contacteren.

Installatie van de aandrijving

Wat je voor de aankoop in aanmerking moet nemen

Problemen met de handzender


Problemen met de aandrijving

Hoewel het aandrijfsysteem hoorbaar draait, beweegt mijn garagedeur of toegangshek niet. Wat kan ik doen?

Als na het indrukken van uw handzender de aandrijving hoorbaar start, maarhet hek niet beweegt, is het mogelijk dat uw aandrijving ontkoppeld is. Dit betekent dat de aandrijving en de deur net van elkaar gescheiden zijn. Als dit het geval is, hoeft u de aandrijving alleen maar opnieuw koppelen. Er zijn verschillende procedures voor die specifiek voor bepaalde aandrijvingen zijn.

Let er beslist op dat de deur zich altijd in dezelfde positie bevindt als hij wordt gekoppeld  op het punt waar hij gekoppeld was! Anders is het mogelijk dat uw deur niet stopt in de vooraf ingestelde positie en kan er schade aan de deur of het aandrijfsysteem  ontstaan.

 

Garagedeur

Ga naar uw aandrijfsysteem en trek aan het touw met de groene bal, op nieuwere rails is dat de groene klok, totdat u een hoorbare klik hoort. Dit activeert het koppelingsmechanisme. Beweeg het hek nu met de hand totdat de slede met een hoorbare tweede klik weer aan de rail is gekoppeld. Nu is uw aandrijving weer gekoppeld en het hek moet bewegen wanneer de handzender wordt bediend.

Let wel: als de video wordt gestart, wordt de inhoud van Youtube geladen.

Draaihek

Het koppelings-ontkoppelingsmechanisme bevindt zich onder de beschermklep op de aandrijving. Open deze en bedien hem door de rode plastic beugel naar beneden te duwen of door de bijgevoegde inbussleutel met de klok mee (naar rechts) te draaien. Nu is uw aandrijving weer gekoppeld en het hek moet bewegen wanneer de handzender wordt bediend.

Schuifhek

Het koppelings- en ontkoppelingsmechanisme bevindt zich in de behuizing van de aandrijving.  Open de voorklep van de aluminium behuizing met een van de bijgeleverde sleutels.  Bedien met de steeksleutel de interne rode koppeling op de motor totdat het achtertandwiel weer in de tandheugel op het hek grijpt.

Oude aandrijfsystemen

Bij onze knikarmaandrijving is het koppelings-/ontkoppelingsmechanisme toegankelijk via de voorzijde van het aandrijfsysteem. Koppel de aandrijving opnieuw, door de meegeleverde inbussleutel in het mechanisme met de klok mee te draaien. 

De aandrijving onder de vloer wordt rechtstreeks op dearm gekoppeld. Klik hiervoor de zwarte plastic hendel terug in de arm. Nu is uw aandrijving weer gekoppeld en de deur moet bewegen wanneer de handzender wordt bediend. Indien nodig moet u het koppelings-/ontkoppelingsmechnisme vooraf ontkoppelen met een van de  meegeleverde sleutels, mocht deze afgesloten zijn.

U kunt het aandrijfsysteem met kunststof afdekking heel eenvoudig van buitenaf weer koppelen door de meegeleverde inbussleutel met de klok mee (rechtsom) te draaien.

Een uitvoerige beschrijving vindt u in de montagehandleiding van de aandrijving in het hoofdstuk Bediening. Alle Montagehandleidingen kunt u ook direct online bekijken.

Het koppelings- en ontkoppelingsmechanisme bevindt zich in de behuizing van de aandrijving.  Open de voorklep van de aluminium behuizing met een van de bijgeleverde sleutels . Bedien met de steeksleutel de interne rode koppeling op de motortotdat het achtertandwiel weer in de tandheugel op het hek grijpt.

Installatie van de aandrijving en toebehoren

Welke toebehoren kan ik, naast mijn handzenders, op mijn aandrijfsysteem aansluiten?

Special-633R-Toepassing-Detail-Marantec

Voor meer individuele veiligheid en comfort biedt Marantec u een omvangrijk accessoiresdat voortdurend wordt uitgebreid. Andere handzenders met extra functies zijn bij ons verkrijgbaar. Een fotocel waarmee u uw deur beveiligt en die de deur onmiddellijk stopt als er een obstakel in de weg zit. Een back-upbatterij voor noodstroomvoorziening, een zonnepaneel als alternatieve energiebron en nog veel meer - hier vindt u gewoon de juiste accessoires voor uw individuele behoeften.

U verkrijgt onze toebehoren bij uw Marantec-dealer.

Ik wil nog meer licht in mijn garage. Wat kan ik doen?

Met onze nieuwe Light 200 en Light 201 verlichtingssystemen hebt u niet alleen meer licht in uw garage als het donker is. De twee LED-lichtstrips zijn bevestigd aan de looprails van de deur. Zo hebt u het licht precies waar u het nodig hebt: naast het voertuig bij het in- en uitstappen en bij het binnenrijden in de garage.

Voor onze garagedeuraandrijvingen Comfort 260, 270, 280 en Comfort 360, 370, 380 hebben wij extra uitbreidingen ontwikkeld die nog meer licht in uw garage brengen. U kunt deze uitbreidingen zeer eenvoudig zelf achteraf aanbrengen - ze worden met een eenvoudig insteeksysteem vastgeklikt. Het resultaat: Twee keer zo veel licht en slechts weinig extra elektriciteit dankzij de zuinige LED-technologie.

Alle instellingen in de aandrijving, bijvoorbeeld voor uw handzenders, blijven uiteraard na de installatie behouden. U kunt de LED-uitbreidingen rechtstreeks bij uw dealer verkrijgen.

Onze twee video's leggen uit hoe u de extensies eenvoudig kunt installeren. Zorg er absoluut voor dat u de stekker van uw station uit het stopcontact trekt en dus de stekker vande stroom afhaalt voordat met de montage wordt begonnen.

 

Let wel: als de video wordt gestart, wordt de inhoud van Youtube geladen.

Let wel: als de video wordt gestart, wordt de inhoud van Youtube geladen.

Meer vragen

Nee, u kunt de besturingseenheid ook in de garage, onder de carport of op een andere plaats monteren. Marantec besturingskasten zijn zeer compact en nemen weinig ruimte in. Dit biedt u de mogelijkheid de besturing flexibel te monteren. Uw dealer geeft u graag advies over de maximale kabellengte, de kabeldoorsnede en waar u rekening mee moet houden.

Slechts zoveel op dit moment: Kabelverlengingen tot 25 m kunnen zonder problemen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de besturing in uw garage of onder de carport te installeren. Zorg in dit geval voor een voldoende grote kabeldoorsnede (min. 1,5 mm²).

Inschakelduur (ED) is de tijdsperiodegedurende waarin een eenheid ononderbroken mag worden gebruikt. Dit moet worden gevolgd door een rustpauze om beschadiging of vernieling te voorkomen.

Voor elektromotoren worden vaak een bedrijfsmodus en een inschakelduur (ED) als percentage gespecificeerd. Motoren zonder specificatie of met bedrijfsmodus S1 zijn geschikt voor doorlopend bedrijf. Eenheden met S2-bedrijfsmodus zijn geschikt voor kortdurende inschakeling. Als geen gebruiksperiode wordt opgegeven, geldt 10 minuten als gebruiksperiode.

Voorbeeld: Als een garagedeuraandrijving is aangeduid met 20 % ED S2, dan is de maximaal toegestane gebruiksduur 2 minuten. Er is dan 8 minuten nodig om af te koelen.

Een potentiaalvrij contact wordt gebruikt om een toestand of informatie tussen elektrische apparatenover te brengen. 

Potentiaalvrij betekent dat een verbinding passief is, dat wil zeggen: zelf geen spanning levert of mag leveren. Externe spanning op het potentiaalvrije contact van de regelaar leidt tot de schade aan de gehele elektronica.

Verbreek- c.q. maakcontacten schakelen het circuit. Dit betekent dat zij een verbinding binnen een circuit maken of verbreken.

Een verbreekcontact (rustcontact) onderbreekt het circuit wanneer het wordt ingeschakeld. Als het contact in rust is en niet wordt bediend, is het gesloten.

Een maakcontact (normaal open contact) sluit het circuit wanneer het wordt bediend. Als het niet wordt bediend, is het contact open. Het moet sluiten om het circuit te laten werken.

Wat je voor de aankoop in aanmerking moet nemen

Zeker wel! Voor garagedeuren die geen stroomaansluiting nodig hebben, heeft Marantec speciale aandrijfsystemen met accutechniek ontwikkeld.

Voor garagedeuren maakt de Comfort 260-accu u onafhankelijk van de stroomaansluiting. Een hoogwaardige accu voorziet de aandrijving gedurende lange tijd van stroom. Wanneer de accu weer moet worden opgeladen, kunt u deze gewoon loskoppelen en in huis op de netstroom aansluiten.

Als alternatief kan een modern zonnepaneel op de accu-eenheid worden aangesloten. Op die manier gebruikt u de zon als energieleverancier en creëert u een alternatieve energiebron voor de klassieke elektriciteitsaansluiting. Voor een kwaliteitspaneel is zelfs daglicht is al voldoende om de stroomvoorziening van de aandrijving te verzekeren. De opgewekte energie wordt in de batterij opgeslagen en telkens als de deur in beweging wordt gebracht gebruikt. Vanzelfsprekend kunt u de accu nog steeds loskoppelen en via het stopcontact opladen.

In principe zijn aandrijvingen voor draai- en schuifpoorten realiseerbaar voor stijgingen en dalingen tot 10 procent

Wij bevelen een individuele test door uw dealer aan. Indien nodig, adviseren wij u om verdere veiligheidscomponenten op het poortsysteem te installeren. Uw dealer installeert deze originele Marantec-toebehoren.

Voordraaihekken wordt een hoekset voor opgaande inritten gebruikt. De draaipoortaandrijvingen Comfort 525, 525 L en Comfort 530 L kunnen worden gebruikt op hellingen tot maximaal 10 procent na overleg en definitieve klaring.

Bij schuifhekken zorgen radiale dempers, ook wel rotatiedempers genoemd, voor de snelheidsregeling. Dit is belangrijk voor schuifhekken met hellingen of dalingen. Als deze hekken ontkoppeld raken, zouden ze zonder dit item uit zichzelf in beweging komen. Een radiale demper voorkomt dus dat deze heksystemen te snel worden.

Uw dealer zal u graag adviseren over de extra veiligheidskenmerken van onze deursystemen bij installatie bij op- of aflopende hoogteverschillen.

Alle Marantec garagedeuraandrijvingen zijn met een geïntegreerde noodontkoppeling uitgerust. Daardoor kunt u de deur handmatig openen en sluitenbij stroomuitval of andere technische problemen.

Handmatig openen en sluiten van de deur:
daarvoor moet de aandrijving van de poort worden losgekoppeld. En dat gaat als volgt: Op de aandrijfrail van uw deur vindt u de groene bal, op nieuwere rails een groene klok, en de rode klok. Om te openen, trekt u aan de rode ontkoppelingsklok. Zo wordt de deur van de aandrijving gescheiden. Deze kan nu handmatig bediend worden.

Sluiten:
Trek aan het koord met de groene kogel, of de groene klok, totdat u een duidelijke klik hoort. Dit activeert het koppelingsmechanisme. Beweeg nu uw deur met de hand totdat de slee door een tweede klik met de rail is verbonden. Uw aandrijving is nu weeraan de poort gekoppeld. Hij moet nu via de handzender kunnen worden bediend.

Problemen met de handzender

U vindt ook meer informatie over de volgende FAQ's in speciaal daarvoor gemaakt help-artikelen.

 

Met welke draadloze systemen kan ik Marantec-aandrijvingen via een handzender bedienen?

Onze draadloze standaard bi-linked wordt gebruikt in al onze aandrijvingen. Daarnaast ondersteunen wij Multi-Bit en in afzonderlijke producten de nieuwe DM7S standaard. HomeLink kan met onze aandrijvingen ook gebruikt worden.

Meer informatie over onze draadloze systemen

Zijn de radiogolven van mijn draadloze systeem schadelijk voor mijn gezondheid?

Nee. Radioproducten zenden geen straling uit die schadelijk is voor de gezondheid van mens of dier. Waar het pacemakers of gehoorapparaten betreft, is geen interferentie met onze radio-apparaten bekend.

Meer informatie over gezondheidsaspecten van ons draadloze product

Moet ik de handzender programmeren of maakt hij automatisch verbinding met de aandrijving wanneer ik hem voor het eerst gebruik?

Als u een nieuwe Marantec-aandrijving heeft gekocht, zorgt uw dealer meestal voor het inleren. Indien u later andere handzenders gebruikt of de codering hebt gewijzigd nadat u de handzender bent kwijtgeraakt, moeten ook deze apparaten worden ingeleerd. Onze video tutorials helpen u daarmee.

Meer informatie over het programmeren van handzenders

Hoe voorkom ik dat de poort per ongeluk open en dicht gaat, bijvoorbeeld met de handzender in mijn zak?

De bi-linked Digital 564, 572, 633 (tot juli 2018 productiemaand) en Digital 663 handzenders hebben een knopvergrendeling.

Meer informatie over de knopvergrendeling


Ik ben mijn handzender kwijt. Wat moet ik doen?

Als u uw handzender bent kwijt bent of deze gestolen is, kunt u deze het beste uit uw systeem wissen of de codering wijzigen.

Meer informatie over de veiligheid van handzenders


Mijn handzender doet het niet, wat kan het zijn?

Als uw handzender niet werkt, kan dit verschillende, vaak heel gewone redenen hebben. Controleer eerst de batterijen.

Andere oorzaken voor niet-functionerende handzenders


Kan ik mijn garagedeuraandrijving ook via een app bedienen?

Gebruikt u liever uw smartphone dan een handzender? Geen probleem? Met maveo, het systeem voor de slimme garage, opent en sluit u niet alleen  uw deur, het systeem kan nog meer.

leer maveo kennen


Zijn er andere manieren om mijn poort te bedienen dan handzenders en maveo?

Naast handzenders en bediening via app bieden wij ook drukknoppen voor poortbediening, bijvoorbeeld code- of sleutelschakelaars voor buiten of wanddrukschakelaars voor binnen.

Meer informatie over de schakelaars van Marantec


Verdere informatie

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens naar onze Montagehandleidingen Deze vindt u ook op onze website.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen hebt. Vul daarvoor ons contactformulier in.

Naar het contactformulier