Naar de installatie-instructies

FAQ - Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over de inbedrijfstelling en programmering van Marantec-aandrijvingen of accessoires? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Wij bieden ook gedetailleerde hulpartikelen over vele onderwerpen, vooral over onze handzenders. Als u geen antwoord vindt op uw specifieke vraag, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het contactformulier contacteren.

Voordat u een aandrijfsysteem koopt

Zeker wel! Voor garagedeuren die geen stroomaansluiting nodig hebben, heeft Marantec speciale aandrijfsystemen met accutechniek ontwikkeld.

Voor garagedeuren maakt de Comfort 260-accu u onafhankelijk van de stroomaansluiting. Een hoogwaardige accu voorziet de aandrijving gedurende lange tijd van stroom. Wanneer de accu weer moet worden opgeladen, kunt u deze gewoon loskoppelen en in huis op de netstroom aansluiten.

Als alternatief kan een modern zonnepaneel op de accu-eenheid worden aangesloten. Op die manier gebruikt u de zon als energieleverancier en creëert u een alternatieve energiebron voor de klassieke elektriciteitsaansluiting. Voor een kwaliteitspaneel is zelfs daglicht is al voldoende om de stroomvoorziening van de aandrijving te verzekeren. De opgewekte energie wordt in de batterij opgeslagen en telkens als de deur in beweging wordt gebracht gebruikt. Vanzelfsprekend kunt u de accu nog steeds loskoppelen en via het stopcontact opladen.

In principe zijn aandrijvingen voor draai- en schuifpoorten realiseerbaar voor stijgingen en dalingen tot 10 procent

Wij bevelen een individuele test door uw dealer aan. Indien nodig, adviseren wij u om verdere veiligheidscomponenten op het poortsysteem te installeren. Uw dealer installeert deze originele Marantec-toebehoren.

Voordraaihekken wordt een hoekset voor opgaande inritten gebruikt. De draaipoortaandrijvingen Comfort 525, 525 L en Comfort 530 L kunnen worden gebruikt op hellingen tot maximaal 10 procent na overleg en definitieve klaring.

Bij schuifhekken zorgen radiale dempers, ook wel rotatiedempers genoemd, voor de snelheidsregeling. Dit is belangrijk voor schuifhekken met hellingen of dalingen. Als deze hekken ontkoppeld raken, zouden ze zonder dit item uit zichzelf in beweging komen. Een radiale demper voorkomt dus dat deze heksystemen te snel worden.

Uw dealer zal u graag adviseren over de extra veiligheidskenmerken van onze deursystemen bij installatie bij op- of aflopende hoogteverschillen.

Nee, u kunt de besturingseenheid ook in de garage, onder de carport of op een andere plaats monteren. Marantec besturingskasten zijn zeer compact en nemen weinig ruimte in. Dit biedt u de mogelijkheid de besturing flexibel te monteren. Uw dealer geeft u graag advies over de maximale kabellengte, de kabeldoorsnede en waar u rekening mee moet houden.

Slechts zoveel op dit moment: Kabelverlengingen tot 25 m kunnen zonder problemen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de besturing in uw garage of onder de carport te installeren. Zorg in dit geval voor een voldoende grote kabeldoorsnede (min. 1,5 mm²).

Alle Marantec garagedeuraandrijvingen zijn met een geïntegreerde noodontkoppeling uitgerust. Daardoor kunt u de deur handmatig openen en sluitenbij stroomuitval of andere technische problemen.

Handmatig openen en sluiten van de deur:
daarvoor moet de aandrijving van de poort worden losgekoppeld. En dat gaat als volgt: Op de aandrijfrail van uw deur vindt u de groene bal, op nieuwere rails een groene klok, en de rode klok. Om te openen, trekt u aan de rode ontkoppelingsklok. Zo wordt de deur van de aandrijving gescheiden. Deze kan nu handmatig bediend worden.

Sluiten:
Trek aan het koord met de groene kogel, of de groene klok, totdat u een duidelijke klik hoort. Dit activeert het koppelingsmechanisme. Beweeg nu uw deur met de hand totdat de slee door een tweede klik met de rail is verbonden. Uw aandrijving is nu weeraan de poort gekoppeld. Hij moet nu via de handzender kunnen worden bediend.

Inschakelduur (ED) is de tijdsperiodegedurende waarin een eenheid ononderbroken mag worden gebruikt. Dit moet worden gevolgd door een rustpauze om beschadiging of vernieling te voorkomen.

Voor elektromotoren worden vaak een bedrijfsmodus en een inschakelduur (ED) als percentage gespecificeerd. Motoren zonder specificatie of met bedrijfsmodus S1 zijn geschikt voor doorlopend bedrijf. Eenheden met S2-bedrijfsmodus zijn geschikt voor kortdurende inschakeling. Als geen gebruiksperiode wordt opgegeven, geldt 10 minuten als gebruiksperiode.

Voorbeeld: Als een garagedeuraandrijving is aangeduid met 20 % ED S2, dan is de maximaal toegestane gebruiksduur 2 minuten. Er is dan 8 minuten nodig om af te koelen.

Een potentiaalvrij contact wordt gebruikt om een toestand of informatie tussen elektrische apparatenover te brengen. 

Potentiaalvrij betekent dat een verbinding passief is, dat wil zeggen: zelf geen spanning levert of mag leveren. Externe spanning op het potentiaalvrije contact van de regelaar leidt tot de schade aan de gehele elektronica.

Verbreek- c.q. maakcontacten schakelen het circuit. Dit betekent dat zij een verbinding binnen een circuit maken of verbreken.

Een verbreekcontact (rustcontact) onderbreekt het circuit wanneer het wordt ingeschakeld. Als het contact in rust is en niet wordt bediend, is het gesloten.

Een maakcontact (normaal open contact) sluit het circuit wanneer het wordt bediend. Als het niet wordt bediend, is het contact open. Het moet sluiten om het circuit te laten werken.

Installatie en gebruik van onze aandrijfsystemen

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in onze uitgebreide installatie- en bedieningshandleiding. Bovendien laten we u in de video zien hoe u uw garagedeuraandrijving snel en eenvoudig kunt installeren.

Hinweis: Beim Starten des Videos wird Inhalt von Youtube geladen.

Met onze nieuwe Light 200 en Light 201 verlichtingssystemen hebt u niet alleen meer licht in uw garage als het donker is. De twee LED-lichtstrips zijn bevestigd aan de looprails van de deur. Zo hebt u het licht precies waar u het nodig hebt: naast het voertuig bij het in- en uitstappen en bij het binnenrijden in de garage.

Voor onze garagedeuraandrijvingen Comfort 260, 270, 280 en Comfort 360, 370, 380 hebben wij extra uitbreidingen ontwikkeld die nog meer licht in uw garage brengen. U kunt deze uitbreidingen zeer eenvoudig zelf achteraf aanbrengen - ze worden met een eenvoudig insteeksysteem vastgeklikt. Het resultaat: Twee keer zo veel licht en slechts weinig extra elektriciteit dankzij de zuinige LED-technologie.

Alle instellingen in de aandrijving, bijvoorbeeld voor uw handzenders, blijven uiteraard na de installatie behouden. U kunt de LED-uitbreidingen rechtstreeks bij uw dealer verkrijgen.

Onze twee video's leggen uit hoe u de extensies eenvoudig kunt installeren. Zorg er absoluut voor dat u de stekker van uw station uit het stopcontact trekt en dus de stekker vande stroom afhaalt voordat met de montage wordt begonnen.

Hinweis: Beim Starten des Videos wird Inhalt von Youtube geladen.

Hinweis: Beim Starten des Videos wird Inhalt von Youtube geladen.

LED-Beleuchtungssystem Light 200 201

Voor meer individuele veiligheid en comfort biedt Marantec u een omvangrijk accessoiresdat voortdurend wordt uitgebreid. Andere handzenders met extra functies zijn bij ons verkrijgbaar. Een fotocel waarmee u uw deur beveiligt en die de deur onmiddellijk stopt als er een obstakel in de weg zit. Een back-upbatterij voor noodstroomvoorziening, een zonnepaneel als alternatieve energiebron en nog veel meer - hier vindt u gewoon de juiste accessoires voor uw individuele behoeften.

U verkrijgt onze toebehoren bij uw Marantec-dealer.

Special-633R-Toepassing-Detail-Marantec

Als na het indrukken van uw handzender de aandrijving hoorbaar start, maarhet hek niet beweegt, is het mogelijk dat uw aandrijving ontkoppeld is. Dit betekent dat de aandrijving en de deur net van elkaar gescheiden zijn. Als dit het geval is, hoeft u de aandrijving alleen maar opnieuw koppelen. Er zijn verschillende procedures voor die specifiek voor bepaalde aandrijvingen zijn.

Let er beslist op dat de deur zich altijd in dezelfde positie bevindt als hij wordt gekoppeld  op het punt waar hij gekoppeld was! Anders is het mogelijk dat uw deur niet stopt in de vooraf ingestelde positie en kan er schade aan de deur of het aandrijfsysteem  ontstaan.

Hinweis: Beim Starten des Videos wird Inhalt von Youtube geladen.

Het koppelings-ontkoppelingsmechanisme bevindt zich onder de beschermklep op de aandrijving. Open deze en bedien hem door de rode plastic beugel naar beneden te duwen of door de bijgevoegde inbussleutel met de klok mee (naar rechts) te draaien. Nu is uw aandrijving weer gekoppeld en het hek moet bewegen wanneer de handzender wordt bediend.

Het koppelings- en ontkoppelingsmechanisme bevindt zich in de behuizing van de aandrijving. Open de voorklep van de aluminium behuizing met een van de bijgeleverde sleutels. Gebruik de steeksleutel om de interne, rode vergrendeling (voor 05/2021) of de stalen bout (vanaf 05/2021) op de motor te bedienen totdat het achterste tandwiel weer in de tandheugel op de poort vastklikt.

Bij onze knikarmaandrijving is het koppelings-/ontkoppelingsmechanisme toegankelijk via de voorzijde van het aandrijfsysteem. Koppel de aandrijving opnieuw, door de meegeleverde inbussleutel in het mechanisme met de klok mee te draaien. 

De aandrijving onder de vloer wordt rechtstreeks op dearm gekoppeld. Klik hiervoor de zwarte plastic hendel terug in de arm. Nu is uw aandrijving weer gekoppeld en de deur moet bewegen wanneer de handzender wordt bediend. Indien nodig moet u het koppelings-/ontkoppelingsmechnisme vooraf ontkoppelen met een van de  meegeleverde sleutels, mocht deze afgesloten zijn.

U kunt het aandrijfsysteem met kunststof afdekking heel eenvoudig van buitenaf weer koppelen door de meegeleverde inbussleutel met de klok mee (rechtsom) te draaien.

Het koppelings- en ontkoppelingsmechanisme bevindt zich in de behuizing van de aandrijving.  Open de voorklep van de aluminium behuizing met een van de bijgeleverde sleutels . Bedien met de steeksleutel de interne rode koppeling op de motortotdat het achtertandwiel weer in de tandheugel op het hek grijpt.


Voordat u een handzender koopt

Onze radiostandaard bi·linked wordt in al onze aandrijvingen gebruikt. Daarnaast ondersteunen wij Multi-Bit en in afzonderlijke producten de nieuwe standaard DM7S. Ook een gebruik van HomeLink is realiseerbaar met onze aandrijvingen.

Meer ervaren over onze draadloze radiosystemen

Nee. De draadloze producten zenden geen schadelijke straling uit voor mens of dier. Ook nadelige gevolgen voor personen met een pacemaker of gehoorapparaten zijn niet bekend bij onze draadloze producten.

Meer ervaren over de gezondheidsaspecten van onze draadloze producten

Uw nieuwe handzender moet hetzelfde radiosysteem (Multi-Bit, bi·linked of DM7S) hebben en dezelfde zendfrequentie gebruiken, die uw aandrijving en uw huidige handzender gebruiken. De specificaties van de radiofrequentie vindt u op de achterkant van uw handzender of op de antenne van uw aandrijving

Marantec gebruikt de volgende radiofrequenties:

  • 868 MHz
  • 433 MHz
  • 40 MHz (niet meer leverbaar – neem contact op met uw dealer of met
  • onze klantenservice als uw aandrijving deze frequentie ondersteunt)
  • 27 MHz (niet meer leverbaar – neem contact op met uw dealer of met onze klantenservice als uw aandrijving deze frequentie ondersteunt)

In andere landen zijn aanvullende radiofrequenties mogelijk.

 

bi·linked is een zeer veilig radiosysteem dat Marantec heeft ontwikkeld voor de besturing van de aandrijving. bi·linked wordt in onze nieuwe handzenders als Digital 564, 572 of in de radiocodeschakelaars en de vingerafdruklezer gebruikt. De radiotransmissie is zeer veilig door een 128-bits-encryptie volgens AES-standaard – deze wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij online bankieren of bij versleutelde https-pagina's zoals in een bestelproces. De bij het gebruik verzonden code verandert bij elke toetsbediening, zodat het kopiëren of ontsleutelen van het radiosignaal nagenoeg onmogelijk is.

U wilt meer over bi·linked weten? Hiervindt u uitvoerige informatie.

 

Multi-Bit is een uni-directioneel, beproefd en zeer veilig radiosysteem, die de signalen van handzenders, codeschakelaars en dergelijke middels een 48-bits-encryptie op de aandrijving overbrengt. 

U wilt meer over Multi-Bit weten? Hiervindt u uitvoerige informatie.

 

Digital Management 7 Series, kortweg DM7S, is een zeer veilig radiosysteem, dat Marantec voor het beheer van grotere installaties heeft ontwikkeld. DM7S wordt in onze handzenders Digital 702 en 704 gebruikt. De radiotransmissie is zeer veilig dankzij de 128-bits encryptie volgens AES-standaard en kenmerkt zich met name door het eenvoudige en comfortabele beheer van een
groot aantal handzenders


U wilt meer over DM7S weten? Hiervindt u uitvoerige informatie.

 

Ja. Momenteel zijn alle Marantec-aandrijvingen, die voorzien zijn van het radiosysteem Multi-BitHomeLink-compatibel.

Hiervindt u uitvoerige informatie.

Installatie en gebruik van onze handzenders en radioproducten

Het bereik van het radiosysteem is afhankelijk van de montageplaats van de aandrijving en het bedieningsapparaat en kan variëren afhankelijk van de installatie. Het type en de aard van de materialen waardoor de radio moet communiceren, spelen een belangrijke rol, bijv. in het vrije veld is het bereik 100%, bij beton slechts 60 - 90%.

Meer over het bereik ervaren

Als u een nieuwe Marantec-aandrijving heeft gekocht, zal de dealer deze inleren. Als u achteraf extra handzenders gebruikt of u heeft na het verliezen van de handzender de codering gewijzigd, moeten deze apparaten ook worden ingeleerd. Onze video-tutorials helpen u hierbij.

Meer ervaren over de programmering van handzenders

De bi·linked-handzenders Digital 564, 572, 633 (tot de productiemaand juli 2018) en Digital 663 hebben een toetsblokkering.

Meer ervaren over het onderwerp toetsblokkering

Als u uw handzender verloren bent of deze is gestolen, kunt u deze het beste uit uw systeem verwijderen of de codering wijzigen.

Meer ervaren over de veiligheid van de handzender

Als uw handzender niet werkt, kan dit verscheidene, vaak alledaagse redenen hebben. Controleer eerst de batterijen. Als u de handzender indrukt en hoort, dat het aandrijfsysteem loopt, maar de deur zich echter niet beweegt, kan het zijn dat het aandrijfsysteem ontgrendeld is. Wellicht heeft u onvoorzien de elektronische toetsblokkering van de handzender geactiveerd. Deze kunt u tijdelijk of permanent deactiveren.

Overige oorzaken voor een niet-werkende handzender

U gebruikt liever de smartphone als handzender? Geen probleem? Met maveo, het systeem voor de intelligente garage opent en sluit u niet  alleen uw deur, het systeem kan nog meer.

maveo leren kennen

Naast handzenders en de besturing middels een app bieden wij ook schakelaars voor de deurbesturing aan, bijvoorbeeld code- of sleutelschakelaars voor buiten of wandschakelaars voor binnen.

Meer over de schakelaars van Marantec ervaren

Marantec-producten zijn voorzien van batterijen die in de handel verkrijgbaar zijn. Deze kunt u zelf heel eenvoudig kopen.

Meer ervaren over welke batterijtypes passen

Om uw poort gemakkelijk met een 4-cijferige PIN-code te kunnen openen, moet u na aanschaf uw aandrijving en de codeschakelaar Digital 525 of Digital 526 met elkaar verbinden. Hiervoor wordende codeschakelaar en een gebruikers-PIN ingeleerd – hoe u dit doet, ervaart u in de volgende video.

De Marantec-codeschakelaars werken alleen in combinatie met ons bi·linked-radiosysteem – Uw aandrijving moet ook met bi·linked werken. Als dit nog niet het geval is, kan dit in de meeste gevallen achteraf worden ingebouwd, zodat u onze toebehoren kunt gebruiken.

Om uw poort gemakkelijk met uw vingerafdruk te kunnen openen, moet u na aanschaf uw aandrijving en de vingerafdruklezer Digital 528 met elkaar verbinden. Hiervoor worden de vingerafdruklezer en uw vingerafdrukken ingeleerd – hoe u dit doet, ervaart u in de volgende video.

De Marantec-vingerafdruklezer werkt alleen in combinatie met ons bi·linked-radiosysteem – Uw aandrijving moet ook met bi·linked werken. Als dit nog niet het geval is, kan dit in de meeste gevallen achteraf worden ingebouwd, zodat u onze toebehoren kunt gebruiken.

Verdere informatie

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens naar onze gebruiksaanwijzing. Deze vindt u ook op onze website.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen hebt. Vul daarvoor ons contactformulier in.

Naar het contactformulier