Naar de installatie-instructies

Garage-opener draadloos: Deurbediending met handzenders

Bij Marantec bieden wij, ook voor de mobiele bediening van uw garagedeuren, het juiste systeem voor elke behoefte. 

bi-linked is onze radiostandaard die de norm stelt. Het wordt gebruikt in al onze radio handzenders en radio accessoire producten. bi-linked is door onze ervaren ingenieurs ontwikkeld en wordt in onze eigen fabrieken geproduceerd.

Multi-Bit is een beproefd radiosysteem met 48-bit encryptie. Het werkt uni-directioneel. Met andere woorden: de communicatie verloopt maar in één richting: de handzender zendt een opdracht uit, de aandrijving voert het uit en opent bijvoorbeeld de deur.

DM7S gloednieuw en zeer veilig: Marantec heeft dit radiosysteem ontwikkeld voor het beheer van grotere installaties. DM7S wordt in onze nieuwe Digital 702 en 704 handzenders toegepast.

Overzicht handzenders en draadloos systeem

Afhankelijk van het draadloos systeem zijn handzenders en compatibele antennes verkrijgbaar. In dit overzicht hebben wij beide voor u op een rijtje gezet. Gesorteerd volgens de draadloze standaard waarmee de handzenders werken: bi-linked, Multi-Bit of DM7S. We leggen ook uit welke Marantec-aandrijvingen compatibel zijn met welke handzenders voor het HomeLink-systeem in uw auto.

Handzenders:

 • Digital 506, 517, 518, 564, 572, 633, 663

Ontvanger/Antenne: 

 • Digital 921, 941, 992, 993, 994

Handzenders:

 • Digital 211, 212, 214, 211, 221, 222, 224, 231, 232
 • Digital 302, 304, 306, 311, 313, 317, 318, 321, 323, 382, 384, 392

Ontvanger/Antenne: 

 • Digital 163, 164(.2), 165(.2), 166(.2), 167, 168, 173, 174, 175, 178(.2), 179
 • Digital 339(.2), 340(.2), 343(.2), 344(.2), 351, 352, 361, 362, 371, 390

Handzenders:

 • Digital 702, 704, 706

Ontvanger/Antenne: 

 • Digital 711, 712, 713

Compatibel voor gebruik met het HomeLink-systeem zijn Marantec-aandrijvingen die werken met het Multi-Bit zendsysteem in combinatie met een van de volgende handzenders:

Handzenders      Frequentie (MHz)      Codering      Informatie
Digital 101 27.045 Vaste code     
Digital 211 433.92 Vaste code     
Digital 212 433.92 Vaste code     
Digital 214 433.92 Vaste code     
Digital 302 433.92 Vaste code     
Digital 304 433.92 Vaste code     
Digital 313 433.92 Vaste code     
Digital 302 868.3 Vaste code    Compatibel vanaf HomeLink Software Version 7
Digital 304 868.3 Vaste code    Compatibel vanaf HomeLink Software Version 7
Digital 313 868.3 Vaste code    Compatibel vanaf HomeLink Software Version 7

Hoe u uw station via HomeLink op uw auto kunt aansluiten, hangt af van de auto en wordt hieronder gedetailleerd beschreven. www.homelink.com.

Bereik van het draadloos systeem

Afstand tussen aandrijving en bedieningsapparaat: het bereik van het radiosysteem is afhankelijk van de inbouwplaats van de aandrijving en het bedieningsapparaat. Afhankelijk van de installatie kan dit variëren. Voor een optimaal bereik moeten de aandrijving en de besturingseenheid zo worden geplaatst dat de kortste verbindingslijn, met andere woorden de kortste afstand, zo min mogelijk door metselwerk of andere dempende materialen loopt.

Radiosignalen worden verzwakt: het type en de aard van de materialen waardoor de radio moet communiceren, spelen een belangrijke rol.

Hoe hoger het percentage in de tabel en dus het bereik, hoe verder weg u kunt zijn om uw deur te bedienen. In principe geldt echter ook het volgende: om veiligheidsredenen moet u uw deuren alleen bedienen als ze in het zicht staan.

Materiaal Bereik
Lucht, vrije veld 100 %
Hout, pleisterwerk 80 tot 95 %
Enkellaags glas 70 tot 90 %
Baksteen, beton 60 tot 90 %
Gemetalliseerd glas (bijv. isolerend glas)      10 tot 60 %
Gewapend beton 10 tot 50 %
Autocarosserie 10 tot 40 %
Metalen wanden, metalen roosters 0 tot 10 %

Bereik van het draadloos systeem optimaliseren

Om te zorgen voor een optimaal bereik van uw draadloos systeem en zo uw deuren op grotere afstand te kunnen bedienen, dient u bij de installatie enkele tips in acht te nemen: vermijd onnodige metalen afscherming, zoals kasten of behuizingen. houd ook zoveel mogelijk afstand van onder spanning staande draden en apparatuur zoals lampen of machines. Andere mogelijke storingsbronnen met een laag bereik zijn bijvoorbeeld:

 • mobiele telefoons, babyfoons, schakelende voedingen
 • draadloze systemen zoals draadloze telefoons, audiotransmissie via een zender
 • computers geluids- en videoinstallaties
 • TL-balken
 • magnetronapparaten

houd afstand van deze storingsbronnen. Het is het beste als deze niet in de buurt van uw aandrijving komen. De warmte-isolerende beglazing van uw auto kan ook van invloed zijn op het bereik. U krijgt de laagste absorptie ter hoogte van de A-stijl, d.w.z. links en rechts van de voorruit.

Bij problemen met het bereik bevelen wij het gebruik van een externe staafantenne aan: Dit verbetert het bereik van de handzenders en aandrijving aanzienlijk. U verkrijgt onze toebehoren bij uw Marantec-detailhandelaar.
 

Zijn de radiogolven van mijn draadloze systeem schadelijk voor mijn gezondheid?

 

Nee. Radioproducten zenden geen straling uit die schadelijk is voor de gezondheid van mens of dier. Waar het pacemakers of gehoorapparaten betreft, is geen interferentie met onze radio-apparaten bekend.

Een belangrijke parameter hiervoor is het dat onze producten met een zeer laag zendvermogen werken (minder dan 10 mW) en dat de transmissies slechts gedurende een zeer korte periode (binnen milliseconden plaatsvinden. Ter vergelijking: een mobiele telefoon werkt met veel hogere zendvermogens (tot 1.000 mW) en ook gedurende een veel langere periode.

Bovendien kunt u er zeker van zijn dat uw Marantec radiosysteem niet schadelijk is voor uw gezondheid, omdat alle radioproducten die Marantec op de markt brengt, voldoen aan de essentiële eisen van de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG, die in Duitsland door de wet op radio- en telecommunicatieapparatuur (FTEG) geïmplementeerd is. Naast de naleving van alle relevante normen met betrekking tot de voortplanting van radiogolven en de elektrische veiligheid, houdt dit ook de naleving in van de relevante normen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor de veiligheid van personen in elektromagnetische velden (EMF).

Ons draadoze systeem bi·linked

bi-linked is onze draadloze standaard die wordt gebruikt in al onze draadloze handzenders en draadloze toebehoren. bi-linked is door onze ervaren ingenieurs ontwikkeld en wordt in onze eigen fabrieken geproduceerd.

Met de nadruk op comfort en veiligheid

Over de hele wereld wordt radiografische techniek voor vele toepassingen gebruikt Deze maakt het bedienen van de meest uiteenlopende elektrische apparaten eenvoudig en comfortabel. Een druk op de knop is genoeg. Alle radiosystemen zijn comfortabel genoeg. Van belang is echter: hoeveel veiligheid lever je in voor dat comfort? En daar zijn de verschillen groot. 

Behalve op comfort leggen wij bij het ontwikkelen van onze producten de nadruk op veiligheid. Onze bi-linked radiotechnologie werkt daarom op basis van 128-bit encryptie. Dezelfde die bijvoorbeeld ook bij online bankieren wordt gebruikt. Tegelijkertijd werkt het met een zogenaamde rolling code. Dat wil zeggen dat de code die bij het indrukken van de toets wordt gegenereerd, bij elke druk verandert. Daardoor is het vrijwel onmogelijk het signaal te kopiëren of te decoderen. De radiotechniek is uitsluitend bekend bij onze ingenieurs, bovendien produceren wij al onze bi-linked radioproducten in onze eigen fabrieken. Dit alles samen vormt de basis voor één van de veiligste en meest comfortabele deurautomaten ter wereld. Vergelijk ons.

Multi-Bit

Multi-Bit is een beproefd en zeer veilig draadloos systeem dat Marantec heeft ontwikkeld voor de besturing van aandrijvingen. De signalen van de handzenders, codeschakelaars en dergelijke naar de aandrijving worden via 48-bit encryptie betrouwbaar verzonden.

Het gebruik van in totaal ongeveer 70 miljoen verschillende transmissiecodes zorgt voor een bijzondere beveiliging - elke aandrijving maakt gebruik van een andere code. Als bijvoorbeeld een handzender verloren gaat, kan voor alle andere apparaten zonder problemen een nieuwe code worden geprogrammeerd. Als een derde de zender vindt heeft deze dus geen functie meer.

Multi-Bit is een uni-directioneel draadloos systeem. Dat wil zeggen dat de communicatie slechts in één richting gaat: de handzender zendt een opdracht uit, de aandrijving voert het uit en opent bijvoorbeeld de deur.

DM7S

DM7S is het nieuwste en zeer veilige draadloze systeem dat Marantec heeft ontwikkeld voor het beheer van grotere installaties. DM7S wordt gebruikt in onze nieuwe Digital 702 en 704 handzenders.

De radiotransmissie is zeer veilig dankzij 128-bits encryptie volgens de AES-norm. Deze wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij online bankieren of versleutelde https-pagina's die voor bestellingen worden gebruikt. De code die tijdens het gebruik wordt uitgezonden is elke keer dat de knop wordt ingedrukt anders, waardoor het vrijwel onmogelijk is het radiosignaal te kopiëren of te decoderen.

Het voordeel van dit radiosysteem ligt in de eenvoudige en gemakkelijke beheersbaarheid van een groot aantal handzenders. Het individuele serienummer op de achterkant van de handzender maakt het mogelijk ze met Windows software te beheren. Indien een handzender ooit verloren raakt, kan met behulp van de software en een programmeerapparaat een nieuwe vervangende handzender worden toegewezen. Zonder speciale programmeerkennis voor de ontvanger of van de deurbesturing kan de voorgeprogrammeerde handzender onmiddellijk door de gebruiker worden gebruikt nadat binnen het bereik van het deursysteem twee keer op een knop is gedrukt.

Wilt u meer weten over DM7S? Hier vindt u uitvoerige informatie over onze handzender-management.

DM7S, handzenderbeheer

Handzenders inleren

bi·linked knoppenvergrendeling

Handzender verloren?