Przejdź do instrukcji montażu

Zdalny system otwierania bram: Obsługa bramy za pomocą pilota

W firmie Marantec oferujemy również odpowiednie systemy do mobilnej obsługi bram garażowych. 

bi·linked to nasz radiowy standard, który wyznacza trendy. Jest on stosowany we wszystkich naszych ręcznych nadajnikach radiowych i akcesoriach radiowych.linked został opracowany przez naszych doświadczonych inżynierów i jest produkowany w naszych własnych fabrykach.

Multi-Bit to sprawdzony system radiowy z 48-bitowym szyfrowaniem. Działa jednokierunkowo, więc komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku: Nadajnik wysyła polecenie, napęd je wykonuje i np. otwiera bramę.

DM7S fabrycznie nowy i bardzo bezpieczny: Firma Marantec opracowała ten system radiowy do zarządzania większymi instalacjami. DM7S jest stosowany w naszych nowych nadajnikach ręcznych Digital 702 i 704.

Zestawienie pilota ręcznego i systemu radiowego

W zależności od systemu radiowego dostępne są nadajniki ręczne i kompatybilne anteny. W tym zestawieniu zaprezentowaliśmy listę obu tych produktów. Posortowane według standardu radiowego, w którym pracują nadajniki ręczne: bi-linked, Multi-Bit lub DM7S. Wyjaśniamy również, które napędy firmy Marantec są kompatybilne z którymi nadajnikami ręcznymi do systemu HomeLink stosowanymi w samochodach.

Pilot:

 • Digital 506, 517, 518, 564, 572, 633, 663

Odbiornik/antena: 

 • Digital 921, 941, 992, 993, 994

Pilot:

 • Digital 211, 212, 214, 211, 221, 222, 224, 231, 232
 • Digital 302, 304, 306, 311, 313, 317, 318, 321, 323, 382, 384, 392

Odbiornik/antena: 

 • Digital 163, 164(.2), 165(.2), 166(.2), 167, 168, 173, 174, 175, 178(.2), 179
 • Digital 339(.2), 340(.2), 343(.2), 344(.2), 351, 352, 361, 362, 371, 390

Pilot:

 • Digital 702, 704, 706

Odbiornik/antena: 

 • Digital 711, 712, 713

Kompatybilne z systemem HomeLink są napędy firmy Marantec, które są wyposażone w wielobitowy system radiowy działają w połączeniu z jednym z następujących nadajników ręcznych:

Pilot      Częstotliwość (MHz)           Kodowanie           Informacje
Digital 101 27.045 Stały kod        
Digital 211 433.92 Stały kod        
Digital 212 433.92 Stały kod        
Digital 214 433.92 Stały kod        
Digital 302 433.92 Stały kod        
Digital 304 433.92 Stały kod        
Digital 313 433.92 Stały kod        
Digital 302 868.3 Stały kod       Kompatybilność z oprogramowaniem HomeLink w wersji 7
Digital 304 868.3 Stały kod       Kompatybilność z oprogramowaniem HomeLink w wersji 7
Digital 313 868.3 Stały kod       Kompatybilność z oprogramowaniem HomeLink w wersji 7

Sposób podłączenia napędu do samochodu poprzez HomeLink zależy od samochodu i jest szczegółowo opisany w punkcie  www.homelink.com.

Zasięg systemu radiowego

Odległość między napędem a jednostką sterującą: Zasięg systemu radiowego zależy od miejsca montażu napędu i układu sterującego, i może być różny w zależności od instalacji. W celu uzyskania optymalnego zasięgu należy ustawić napęd i układ sterowania w taki sposób, aby najkrótszy odcinek, tj. odległość w linii prostej przebiegała w jak najmniejszym stopniu przez mur lub inne materiały tłumiące.

Sygnały radiowe ulegają osłabieniu poprzez: Rodzaj i charakter materiałów, przez które fale muszą przechodzić.

Im wyższy procent w tabeli a tym samym zasięg, tym dalej można oddalić się od bramy, aby ją obsługiwać. Zasadniczo jednak obowiązuje również poniższa zasada: Ze względów bezpieczeństwa bramy można obsługiwać tylko wtedy, gdy znajdują się one w zasięgu wzroku.

Materiał Zasięg
Powietrze, wolna przestrzeń 100%
Drewno, tynk 80–95%
Szkło niepowlekane 70–90%
Cegła, beton 60–90%
Szkło powlekane metalem (np. szkło izolacyjne)           10–60%
Beton zbrojony 10–50%
Karoseria samochodu 10–40%
Ściany/siatki metalowe 0–10%

Optymalizacja zasięgu systemu radiowego

Aby uzyskać optymalny zasięg systemu radiowego i tym samym móc obsługiwać bramy z większej odległości, należy podczas instalacji przestrzegać kilku wskazówek: Unikać niepotrzebnych metalowych osłon, takich jak szafy lub obudowy. Zachować również jak największą odległość od przewodów pod napięciem i urządzeń takich jak lampy czy maszyny. Innymi potencjalnymi źródłami zakłóceń przy małym zasięgu mogą być:

 • Telefony komórkowe, monitory dziecięce, zasilacze impulsowe
 • Systemy radiowe, takie jak telefony bezprzewodowe, transmisja dźwięku drogą radiową
 • Komputery, sprzęt audio/video
 • Lampy fluorescencyjne
 • Kuchenki mikrofalowe

Należy zachować odległość od tych źródeł zakłóceń lub za wszelką cenę unikać ich stosowania w pobliżu napędu. Na zasięg może mieć również wpływ izolacja termiczna szyb samochodu. Najniższe pochłanianie istnieje na wysokości słupka A, czyli po lewej i prawej stronie przedniej szyby.

Jeśli występują problemy z zasięgiem, zalecamy użycie zewnętrznej anteny prętowej: Poprawia to znacznie zasięg nadajnika ręcznego i napędu. Nasze akcesoria można nabyć u wyspecjalizowanego dystrybutora firmy Marantec.
 

Czy fale radiowe pochodzące z mojego systemu radiowego są szkodliwe dla mojego zdrowia?

 

Nie. Produkty radiowe nie emitują żadnego promieniowania, które jest szkodliwe dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Nie stwierdzono, aby produkty radiowe naszej firmy zakłócały pracę rozruszników serca lub aparatów słuchowych.

Ważnym parametrem jest fakt, że nasze produkty pracują przy bardzo niskiej mocą nadawczą (poniżej 10 mW), a transmisje odbywają się w bardzo krótkim czasie rzędu milisekund. Dla porównania: Telefon komórkowy pracuje przy dużo wyższej mocy nadawczej (do 1000 mW), a także przez dużo dłuższy czas.

Można mieć również całkowitą pewność, że system radiowy firmy Marantec nie jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ wszystkie produkty radiowe wprowadzane na rynek przez firmę Marantec spełniają zasadnicze wymogi europejskiej dyrektywy R&TTE 1999/5/WE, wdrożonej w Niemczech przez ustawę o urządzeniach radiowych i telekomunikacyjnych (FTEG). Oprócz zgodności z wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi propagacji fal radiowych i bezpieczeństwa elektrycznego, obejmuje to również zgodność z odpowiednimi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa osób w polach elektromagnetycznych (EMF).

Nasz system radiowy bi·linked

bi·linked to standard radiowy, który jest stosowany we wszystkich naszych nadajnikach ręcznych i akcesoriach radiowych. bi·linked został opracowany przez naszych doświadczonych inżynierów i jest produkowany w naszych własnych fabrykach.

Zorientowanie na komfort i bezpieczeństwo

Technologia radiowa jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach na całym świecie. Dzięki niej obsługa różnorodnych urządzeń elektrycznych jest prosta i wygodna. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Komfort jest tym, co zapewniają wszystkie systemy radiowe. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, z jaką pewnością ten komfort jest osiągany. I tu różnice są ogromne.  

Oprócz komfortu, w naszych projektach i produktach kładziemy nacisk na bezpieczeństwo. Nasza technologia radiowa bi-linked działa więc w oparciu o 128-bitowe szyfrowanie, takie jakie stosuje się również np. w bankowości internetowej. Jednocześnie obsługuje tzw. rolling code, czyli kod generowany po naciśnięciu przycisku zmienia się przy każdym naciśnięciu, przez co skopiowanie lub zdekodowanie sygnału jest prawie niemożliwe. Technologia radiowa jest znana wyłącznie naszym inżynierom, ponadto produkujemy wszystkie nasze urządzenia bi-linked  w naszych własnych fabrykach. Wszystko to razem tworzy podstawę jednego z najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych napędów do bram na świecie. Wystarczy porównać.

Multi-Bit

Multi-Bit to sprawdzony i bardzo bezpieczny system radiowy opracowany przez firmę Marantec do sterowania napędami. Sygnały z pilotów ręcznych, przełączników kodowych itp. do napędu są niezawodnie przesyłane za pomocą 48-bitowego szyfrowania.

Szczególne bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie łącznie około 70 milionów różnych kodów transmisji – każdy napęd używa innego kodu. Jeśli np. pilot zostanie zgubiony, można łatwo zaprogramować nowy kod dla wszystkich pozostałych jednostek. W ten sposób zgubiony pilot traci swoją funkcję, jeśli znajdzie go ktoś obcy.

Multi-Bit jest jednokierunkowym systemem radiowym, co oznacza, że komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku: Nadajnik wysyła polecenie, napęd je wykonuje i np. otwiera bramę.

DM7S

DM7S to najnowszy i bardzo bezpieczny system bezprzewodowy, który firma Marantec opracowała z myślą o zarządzaniu większymi instalacjami. DM7S jest stosowany w naszych nowych nadajnikach ręcznych Digital 702 i 704.

Transmisja radiowa jest bardzo bezpieczna dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu zgodnie ze standardem AES, które jest również stosowane np. w bankowości internetowej lub na szyfrowanych stronach https, np. w procesie zamawiania. Kod nadawany podczas użytkowania jest inny po każdym naciśnięciu przycisku, co sprawia, że skopiowanie lub zdekodowanie sygnału radiowego jest prawie niemożliwe.

Zaletą tego systemu radiowego jest możliwość prostego i wygodnego zarządzania dużą liczbą nadajników ręcznych. Indywidualny numer seryjny umieszczony z tyłu nadajnika pozwala na zarządzanie nimi za pomocą oprogramowania Windows. W przypadku utraty nadajnika ręcznego można przy użyciu oprogramowania i programatora przypisać nowy, zastępczy nadajnik ręczny. Bez specjalnej wiedzy na temat programowania odbiornika lub sterowania bramą, zaprogramowany nadajnik może być natychmiast użyty przez użytkownika po dwukrotnym naciśnięciu dowolnego przycisku w zasięgu systemu bramowego.

Chcesz dowiedzieć więcej o DM7S , szczegółowe informacje o naszym zarządzaniu nadajnikiem ręcznym możesz znaleźć  tutaj .

Zarządzanie nadajnikiem ręcznym DM7S

Programowanie nadajnika ręcznego

Blokada przycisków bi·linked

Zgubiono nadajnik ręczny?