Przejdź do instrukcji montażu

Hamulce bezpieczeństwa TS/F do napędów bram rolowanych

Istotne informacje odnośnie bezpieczeństwa

Państwa brama rolowana jest wyposażona w napęd łańcuchowy ? W takim razie potrzebny jest zewnętrzny hamulec bezpieczeństwa, który zabezpieczy bramę przed opadnięciem. Także bramy rolowane z silnikami rurowymizamontowanymi we wnętrzu wału nawojowego wymagają zabezpieczenia przed opadnięciem. 

Marantec jako doświadczony producent napędów do bram rolowanych oferuje do wyboru dwa typoszeregi takich zabezpieczeń - TS i F: W wysokiej klasy serii TS w razie konieczności wyhamowania bramy hamulec bezpieczeństwa można zresetować i używać go dalej. Nasza seria F jest natomiast jednorazowym hamulcem bezpieczeństwa, który w razie konieczności wyhamowania bramy musi zostać wymieniony. 

Hamulec bezpieczeństwa TS

Hamulec bezpieczeństwa F

Zestawienie najważniejszych cech

  • Dostępne są różne modele: To, który z modeli jest odpowiedni dla Państwa zastosowania zależne jest od masy bramy i średnicy wału nawojowego
  • Urządzenia typoszeregu TS po wystąpieniu konieczności wyhamowania bramy mogą zostać zresetowane; urządzenia typoszeregu F po opadnięciu bramy muszą zostać wymienione
  • Wszystkie hamulce bezpieczeństwa są wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa służący do blokowania napędu.
  • Wszystkie hamulce bezpieczeństwa posiadają atest TÜV; jest to potwierdzone stosownymi certyfikatami
  • Krótka droga opadania wynosząca maksymalnie 30 cm, zintegrowana amortyzacja i zabezpieczenie antykorozyjne w standardzie
  • Nie wymagają serwisowania i nie ulegają zużyciu

Wszystkie hamulce bezpieczeństwa z reguły są wyposażone w elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa . Jest on podłączony do systemu Non Stop układu sterowania bramy. W razie konieczności wyhamowania bramy hamulec bezpieczeństwa nie dopuszcza do opadnięcia bramy, a dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa układ sterowania bramy zatrzymuje silnik napędu. W odniesieniu do wszystkich hamulców bezpieczeństwa obowiązuje zasada, że w normalnym trybie pracy w żadnym wypadku nie może zostać przekroczona maksymalna robocza prędkość obrotowa. Wszystkie hamulce bezpieczeństwa są wyposażone w zintegrowaną amortyzację z wahadłową stopą montażową. Oczywiście oba typoszeregi posiadają ważne na terenie całej Europy atesty wydane przez certyfikowany ośrodek badań i certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

Prospekt napędów do bram przemysłowych

PDF – 19.2 MB
Język: Polski

Instrukcja montażu gdzieś się zapodziała?

Instrukcje obsługi naszych systemów napędowych i produktów w zakresie instrukcji bezpieczeństwa, montażu, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji można znaleźć w naszej wyszukiwarce instrukcji montażu.

Przejdź do instrukcji montażu