Technika jest teraźniejszością i przyszłością.

Pozwala spełniać wiele naszych życzeń.


Bezpieczeństwo i komfort dzięki technice. Bramy wyposażone w napędy produkcji Marantec wykorzystują nowoczesną technikę do oszczędzania prądu i szybkiego otwierania, mogą działać także bez zasilania, automatycznie dopasowują się do zmian w działaniu bramy przy wietrze i deszczu, stale sprawdzają funkcje bezpieczeństwa oraz bramę i w razie konieczności interweniują, chroniąc osoby, zwierzęta i przedmioty.

Jakość z certyfikatem

W naszym centrum badawczym nieustannie testujemy nasze napędy w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi na rynku bramami. Dodatkowo są one poddane procedurze certyfikacyjnej w niezależnych i uznanych instytucjach. W ten oto sposób nasza automatyka spełnia wymagania normy EN 13241-1.

bi·linked radiowy system Marantec

bi·linked to nasz własny standard sterowania radiowego, wykorzystywany we wszystkich naszych nadajnikach i osprzęcie związanym ze zdalną obsługą. bi·linked został opracowany przez naszą doświadczoną kadrę inżynierską, a produkowany jest w naszych zakładach produkcyjnych. bi·linked działa w oparciu o kodowanie 128-bitowe, wykorzystywane także np. w bankowości elektronicznej. Jednocześnie wykorzystuje tzw. kod zmienny, to znaczy, że za każdym naciśnięciem przycisku generowany jest inny kod, co uniemożliwia kopiowanie lub dekodowanie sygnału.

EOS (EasyOperatingSystem)

Wszystkie napędy Marantec pracują w oparciu o jednolitą strukturę programowania: wszystkie ważne dane są wyświetlane na wysokiej jakości ekranie LCD.

Funkcje chroniące materiał wykonania

Miękki start i miękkie zatrzymanie, opatentowana technologia punktów referencyjnych Marantec oraz wiele innych funkcji zapewniają niezwykle dużą trwałość, jednocześnie redukując poziom hałasu w trakcie uruchamiania.

Funkcje bezpieczeństwa

Aby bezpiecznie móc uruchomić bramę, system napędowy cały czas musi wiedzieć, w jakim położeniu znajduje się brama. Tylko tak może odpowiednio zareagować, gdy na przykład pojawi się jakaś przeszkoda lub gdy po zaniku zasilania chcemy prawidłowo zamknąć bramę. Technologie opracowane przez Marantec niezmiennie w sposób niezwykle precyzyjny zabezpieczają te funkcje – jest to podstawa bezpiecznej bramy. Systemy napędowe do dużych i ciężkich bram muszą dodatkowo wykrywać możliwe problemy mechaniczne i zapobiegać spadnięciu bramy.

Battery-Backup jako system zasilania awaryjnego

W przypadku zaniku zasilania system przejmuje kontrolę i gwarantuje możliwość awaryjnego zamknięcia i otworzenia bramy (ilość takich cykli zależy od typu napędu, czasu oraz temperatury). W razie zapotrzebowania napęd można doposażyć w Battery-Backup.

Wymienne tuleje do różnych średnic wałka

Napędy podstawowe Marantec przy niskim nakładzie pracy i materiału można dopasować do różnych warunków zabudowy. Do tego służą na przykład tuleje do różnych średnic wałka w zastosowaniu przemysłowym. Zalety i dodatkowe korzyści: zredukowana różnorodność, oszczędność kosztów i ochrona środowiska.

×
FUTURE IS NOW – Trade fair R+T 2018