Techniek is het heden en de toekomst.

Zij laat veel van onze wensen werkelijkheid worden.

Veiligheid en comfort door techniek. Garagedeuren en hekken die met een Marantec-aandrijving zijn geautomatiseerd, zijn voorzien van innovatieve technieken om energie te besparen en snel geopend te worden, kunnen ook zonder stroomkabel functioneren, passen zich automatisch aan aan veranderingen van de garagedeur of het hek (bijv. bij wind en regen), controleren zichzelf en de garagedeur of het hek continu op veiligheidsfuncties en grijpen in noodgevallen in om zo personen, dieren en voorwerpen op de best mogelijke manier te beschermen.

Gecertificeerde kwaliteit

In ons eigen testcentrum testen wij permanent onze aandrijvingen met alle in de markt gebruikelijke typen garagedeuren en hekken. Daarnaast worden deze door onafhankelijke en erkende instituten gecertificeerd. Onze aandrijvingen voldoen dan ook aan de eisen van de Europese Norm 13241-1.

Het radiografische Marantec bi·linked-systeem

bi·linked is onze radiografische standaard die wordt gebruikt in al onze radiografische handzenders en draadloze toebehorenproducten. bi·linked werd ontwikkeld door onze ervaren technici en wordt in onze eigen fabrieken geproduceerd. Onze draadloze bi·linked-technologie werkt op basis van 128-bit-codering, zoals bijvoorbeeld ook gebruikt bij telebankieren. Tegelijkertijd werkt hij met een zogenaamde rolling code, dat wil zeggen dat de code die wordt gegenereerd wanneer een knop wordt ingedrukt, elke keer verandert, zodat het kopiëren of decoderen van het signaal bijna onmogelijk is.

EOS (EasyOperatingSystem)

Alle Marantec-aandrijfsystemen werken met een eenduidige programmeerstructuur: alle belangrijke data worden op een hoogwaardige LCD-display weergegeven.

Materiaalbesparende functies

De Soft-Start en Soft-Stop van Marantec, de gepatenteerde referentiepunttechniek evenals meer functies zorgen voor een extra lange levensduur en reduceren tegelijkertijd de geruisontwikkeling gedurende de inbedrijfstelling.

Veiligheidsfuncties

Omdat garagedeuren en hekken veilig moeten kunnen bewegen, dienen de aandrijfsystemen te allen tijde te weten in welke positie de garagedeur of het hek zich bevindt. Slechts zo kunt u juist reageren wanneer bijvoorbeeld een obstakel wordt herkend of wanneer de garagedeur of het hek na een stroomuitval weer op juiste wijze gesloten moet worden. De technologieën van Marantec beveiligen juist deze functie en het bijzondere, precieze en permanente principe van een veilige deur- en hekloop. Aandrijfsystemen voor grote en zware deuren en hekken moeten daarnaast mogelijke mechanische problemen opvangen en verhinderen dat deuren en hekken ongeremd dicht kunnen vallen of dicht kunnen gaan.

Battery back-up als noodstroomsysteem

Bij stroomuitval neemt dit systeem de controle over en garandeert dat u ook dan nog uw garagedeur of hek tijdelijk kan openen en sluiten (het aantal cycli is afhankelijk van het systeem, de interval en de temperatuur). De battery back-up kan, indien de behoefte bestaat, als toebehoren altijd achteraf als uitbreiding worden toegepast.

Wisselbare as-adapters voor diverse torsieveerassen

De basisaandrijvingen van Marantec laten zich met weinig hulpmiddelen en onderdelen aan verschillende situaties aanpassen. Zo bestaat er voor bijvoorbeeld de industriële sector een wisselbare as-adapter. Het voordeel en de achtergrond: de complexiteit wordt gereduceerd, op de kosten wordt bespaard en het milieu wordt ontzien.